Praktische informatie

Mijn praktijk is in het Eemklooster in Amersfoort

Daam Fockemalaan 22

3818 KG Amersfoort

Op 2,2 KM van het centraal station Amersfoort

Parkeren is gratis en kun je het beste doen op P1 en P2

De praktijk bereik je door bij de hoofdingang naar binnen te gaan en vervolgens even te bellen. Ook als je slecht ter been bent of in een rolstoel zit is de praktijk te bereiken met de lift.

Tarieven

Een kennismakingsgesprek is gratis (30 min)

Een sessie lichaamsgerichte psychotherapie €85 (75 min)

Een lichaamsgerichte coach sessie €100 (75 min)

Voor maatwerktrainingen voor bedrijven werk ik op offerte basis

Vergoeding verzekeraars:

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP en de koepelorganisatie RBCZ. Dat betekent dat sessies lichaamsgerichte psychotherapie voor een gedeelte vergoed kunnen worden vanuit de aanvullende verzekering. Of dat voor jouw verzekering geldt kan je controleren via deze LINK. Groepswerk, coaching en trainingen worden niet vergoed via de verzekering.

Registraties

Ik ben als lichaamsgericht therapeut (Integrated Psychotherapy) aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP (registratienr: 29118422) en val onder de door de SBLP gehanteerde beroepscode en het klachtreglement. www.sblp.nl

Vragen of klachten over de behandeling kun je te allen tijde neerleggen bij mij als therapeut. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kan je een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de beroepsorganisatie SBLP:  Zie klachtenreglement

Als registertherapeut ben ik aangesloten bij de RBCZ/TCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) (nummer 230357R). www.rbcz.nu

Verder ben ik geregistreerd bij: Geschillenregeling CAM COÖP inzake Wet Kwaliteit, Klachten & Geschillen Zorg (WKKGZ)  Vektis: AGB-code praktijk 90093132 en AGB-code zorgverlener 90116820

In het kader van de AVG vind je hier hoe ik met jouw privacy omga.

X